X
Nowe przepisy
02 styczeń 2018

Nowe przepisy

Z dniem 01.01.2018 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące legalizacji wag. Od teraz data widniejąca na nalepce oznacza termin ważności legalizacji a nie jak to teraz było datę wykonania badania.
DZ U.2017 POZ 969