X
Kasy on-line coraz bliżej.
17 styczeń 2018

Kasy on-line coraz bliżej.

Na stronach Unii Europejskiej (w systemie TRIS) pojawiła się notyfikacja projektu rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.

 Projekt rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące